Kalendár

September
P U S Š P S N
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Aktuality
0/0

OPFEAD opatrenie č.2 Poskytovanie teplého jedla

 

SČK územný spolok LIPTOV v rámci operačného progrmu FEAD, opartrenie 2 poskytuje najodkázanejším osobám

teplé jedlo denne v čase od 11,30 - 12,30 hod v priestoroch budovy SČK na ulici Kuzmáynho 15 v Lipptvskom Mikuláši

Slovenský Červený kríž územný spolok Liptov  je zapojený do Operačného programu FEAD (Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby).

Riadiacim orgánom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, prijímateľom a realizátorom pomoci v zmysle OP FEAD je Ústredie práce, rodiny a sociálnych vecí SR (ÚPSVaR).
Slovenský Červený kríž je jednou z partnerských organizácií v rámci 

Opatrenia 2: Poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia

                        potravinovej deprivácie

Najodkázanejšie  osoby:: osoba bez prístrešia je osoba, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb (najmä ubytovanie, stravu, nevyhnutné ošatenie), je v zjavnej bezprostrednej núdzi, odkázaná na zabezpečenie aspoň jedného teplého jedla denne. Je to najmä osoba, ktorá žije na ulici a nie sú jej spravidla poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb ako sú napr. útulok, domov na pol ceste, 2 zariadenie núdzového bývania a iné. V prípade poskytovania teplého jedla na ulici, resp. v priestoroch SČK bude, vzhľadom na spoločenskú stigmu, dostatočným identifikačným kritériom požiadanie o teplé jedlo. 

Za osoby bez prístrešia môžu byť považovaní aj utečenci, ktorí sú v zjavnej bezprostrednej núdzi, odkázaní na zabezpečenie aspoň jedného teplého jedla, sú na ulici, nie sú im poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb , neskúma sa ich pôvod, pobyt, dokonca ani základné identifikačné údaje. Pre účely Operačného programu pre potravinovú a základnú materiálnu pomoc (ďalej len „OP FEAD”) je dostatočným identifikačným kritériom požiadanie o teplé jedlo.

 

 
 
 
 

 

Galéria - Pomoc ľuďom bez domova